Cynrychiolaeth gyfreithiol a chymorth cyfreithiol

Bydd gan unigolion sydd gyda budd hawl i gael cynrychiolaeth gyfreithiol os ydyn nhw'i heisiau.

Yn y rhan fwyaf o gwestau lle does dim materion dadleuol, fydd aelodau o'r teulu ddim yn dod â chyfreithiwr.  Mae cyfle gyda nhw i ofyn cwestiynau'u hunain os ydyn nhw eisiau.

Defnyddio cyfreithiwr:

Serch hynny, yn yr achosion mwy cymhleth, efallai bydd teuluoedd yn dewis defnyddio cyfreithiwr, a chaiff unigolion eraill sydd gyda budd, er enghraifft yr ysbyty lle cafodd yr unigolyn driniaeth, gynrychiolaeth yn ogystal.  Bydd y cyfreithwyr yn gofyn cwestiynau ar ran y sawl y byddan nhw'n ei gynrychioli, ac mae hawl gyda nhw i siarad â'r Crwner ar faterion yn ymwneud â'r gyfraith.

Arian cymorth cyfreithiol:

Fel arfer fydd cymorth cyfreithiol ddim ar gael ar gyfer cynrychiolaeth mewn cwestau.  Rhaid i deuluoedd dalu am gymorth cyfreithiol eu hunain.  Y peth gorau i'w wneud yw siarad â chwmni o gyfreithwyr i gael cyngor am yr hyn sy'n bosibl.  Mewn ychydig o gwestau sy mor gymhleth fel nad oes modd eu cynnal os nad oedd cynrychiolaeth ar ran y teulu bydd cyllid ar gael, weithiau.

Fydd rhai cwmnïau o gyfreithwyr ddim yn gwneud gwaith cwestau.  Os byddwch chi'n cael anhawster o ran cael cyfreithwyr i'ch cynrychioli, rhowch wybod i ni, a byddwn ni'n awgrymu rhai pobl.

O dan Ddeddf Crwneriaid a Chyfiawnder 2009  newydd a ddaeth i rym ym mis Gorffennaf 2013, caiff unigolion sydd â buddiant/diddordeb ddewis cynrychiolydd sydd heb gymhwyso yn gyfreithiwr.  Ond, pwyll piau hi cyn penderfynu ar y trywydd yma.

 

.