Gwrandawiadau cwêst wedi'u rhestru

 

 

Clive Penny- PontypriddCofiwch ei bod hi'n bosibl bod popeth sydd wedi'i restru yn newid.  Mae modd i gwestau gael eu hychwanegu neu'u canslo ar fyr rybudd.  Os ydych chi'n dod i wylio, ac rydych chi eisiau cadarnhau bod y gwêst yn mynd yn ei blaen fel sydd wedi'i rhestru, da o beth fyddai i chi gysylltu â'r swyddfa tua 24-48 awr ymlaen llaw i gadarnhau.

Presennol ar-lein

Rhaid i geisiadau gan y wasg gael eu cyflwyno yn ysgrifenedig iCrwner.Gweinyddu@rctcbc.gov.ukerbyn 4pm y diwrnod cyn y gwrandawiad a rhaid iddo gynnwys enw, Enw'r Cwmni, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost y sawl sy'n dymuno bod yn bresennol.

ALLWEDD

  • Cwest Dogfennol = fydd dim Gwrandawiad Llys corfforol
  • Cwest Darllen yn Unig = bydd Gwrandawiad Llys
EnwOedran yr. ymadawedig Dyddiad marwStatws QuestDyddiad yr amserLleoliad ar questCrwner
Cyfrifol
 
             
Mohamud Mohamed Hassan- Caerdydd 24 09/01/2021 Rheithgor 15/04/2024- 03/05/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Graeme Hughes
Aryan Jitendra Ghoniya- Caerdydd 13 21/06/2022 Casgliad 23/04/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
David Regan
Craig Holland- Tonyrefail 38 05/11/2020 Casgliad 23/04/2024- 12:00 Llys Crwner
Pontypridd
David Regan
      Trysor 23/04/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan

Geraint Gwynfor Lewis-Aberda'r

 

75 12/06/2022 Casgliad 24/04/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan

Beryl Dyson- Southend ar y Mor

85 25/11/2023 Ddogfennol 24/04/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Daniel Lewis Sage- Pen-Y-Bont ar Ogwr 36 17/03/2023 Ddogfennol 24/04/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Gerald William Churchill-Pontypridd 82 09/08/2022 Ddogfennol 24/04/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight

Karen Onya- Caerdydd

47 29/07/2021 Casgliad 24/04/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
David Regan

Noah O'Brien- Merthyr Tudful

2 28/04/2022 Casgliad 25/04/2024-10:00  Llys Crwner
Pontypridd
Andrew Morse

Phillip Peter Parsons- Abertawe

53 30/12/2022 Ddogfennol 25/04/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Margaret Ruby Cousins- Y Barri 90 23/01/2024 Ddogfennol 25/04/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Jeffrey Llewellyn- Aberda'r 45 31/01/2022 Casgliad 26/04/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
David Regan
Frances Elvet Noel Price- Powys 89 18/01/2024 Ddogfennol 26/04/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Alex Coliandris- Caerdydd 88 12/01/2024 Ddogfennol 26/04/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Valerie Ann Bond- Croesoswallt 86 29/09/2023 Ddogfennol 26/04/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Myra Williams- Bridgend 77 28/08/2023 Adolygiad Cyn-Gwest 29/04/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Andrew Morse
Robert Clark-Pontypridd 71 12/11/2021 Adolygiad Cyn-Gwest 29/04/2024- 13:30 Llys Crwner
Pontypridd
Andrew Morse
Kenneth Thompson- Tonypandy 81 04/07/2023 Adolygiad Cyn-Gwest 30/04/2024- 11:00 Llys Crwner
Pontypridd
Andrew Morse
Mohammed Haider Arshad- Merthyr Tydful 28 19/04/2022 Casgliad 30/04/2024- 13:30 Llys Crwner
Pontypridd
Andrew Morse
Roderick Victor Gamecho- Caerdydd 91 07/01/2022 Casgliad 01/05/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Andrew Morse
Howard Thomas Sheppeard- Pontypridd 88 23/03/2021 Casgliad 01/05/2024-02/05/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Robert Edward Weekley- Y Barri 75 04/01/2023 Conclusion 02/04/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Andrew Morse
David Searle- Aberda'r 84 03/06/2022 Adolygiad Cyn Gwest 03/04/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Andrew Morse