Gwrandawiadau cwêst wedi'u rhestru

 

 

Clive Penny- PontypriddCofiwch ei bod hi'n bosibl bod popeth sydd wedi'i restru yn newid.  Mae modd i gwestau gael eu hychwanegu neu'u canslo ar fyr rybudd.  Os ydych chi'n dod i wylio, ac rydych chi eisiau cadarnhau bod y gwêst yn mynd yn ei blaen fel sydd wedi'i rhestru, da o beth fyddai i chi gysylltu â'r swyddfa tua 24-48 awr ymlaen llaw i gadarnhau.

Presennol ar-lein

Rhaid i geisiadau gan y wasg gael eu cyflwyno yn ysgrifenedig iCrwner.Gweinyddu@rctcbc.gov.ukerbyn 4pm y diwrnod cyn y gwrandawiad a rhaid iddo gynnwys enw, Enw'r Cwmni, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost y sawl sy'n dymuno bod yn bresennol.

ALLWEDD

  • Cwest Dogfennol = fydd dim Gwrandawiad Llys corfforol
  • Cwest Darllen yn Unig = bydd Gwrandawiad Llys
EnwOedran yr. ymadawedig Dyddiad marwStatws QuestDyddiad yr amserLleoliad ar questCrwner
Cyfrifol
 
             
Alan Davies- Caerdydd 53 12/09/2021 Rheithgor 26/02/2024-15/03/2024-10:00 Llys Crwner
Pontypridd
David Regan
Tomos Probert-Kenchington-Aberhonddu 28 01/10/2020 Casgliad 27/02/2024-28/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Cyril James Hemming-Glynrhedynog 82 18/07/2022 Casgliad 27/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Joan Howcroft-Caerdydd 83 13/09/2022 Casgliad 28/02/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
John Daniel Rees- Tonypandy 88 05/05/2020 Adolygiad Cyn Gwest 29/02/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Graeme Hughes
Malcolm Cant-Caerdydd 79 13/03/2022 Adolygiad Cyn Gwest 29/02/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Alison Claire Williams- Bargoed 56 23/01/2023 Ddogfennol 29/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Robert Eric George Hitch- Aberda'r 65 21/11/2022 Ddogfennol 29/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Senthilkumar Thangavelu- Pontyclun 49 07/11/2022 Ddogfennol 29/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight

Wayne Peter Evans-Llanharan

 

51 05/02/2022 Ddogfennol 29/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Dale Christopher John Wiliams- Powys 34 25/12/2023 Ddogfennol 29/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Selwyn Emmanuel Brodie- Caerdydd 64 02/01/2023 Ddogfennol 29/02/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Andrew James Lord- Maesteg 48 10/11/2022 Ddogfennol 01/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Graeme Hughes

William Alan McCoy-

Caerdydd

70 13/01/2023 Ddogfennol 01/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan

Neil Frank Wilson-

Porthcawl

60 23/01/2023 Ddogfennol 01/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan

Graham Howis Baker- 

Nelson

 

84 06/07/2022 Ddogfennol 01/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Almutassem Mouaffak Kazkaz- Caerdydd 30 14/09/2022 Ddogfennol 01/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Russell Booton- Porthcawl 44 26/11/2021 Ddogfennol 01/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Chrisopher Phillip Williams- Aberda'r 50 24/11/2022 Ddogfennol 01/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Susan Beck-Caerdydd 57 21/01/2022 Casgliad 04/03/2024-05/03/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Sarah Jane Richards
Graham Michael Morgan-Pontypridd 74 23/02/2022 Ddogfennol 04/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Lynda Jayne Mahoney-Merthyr Tudful 58 24/03/2022 Ddogfennol 04/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Robert Wayne Jonnes-Treharris 58 27/01/2023 Ddogfennol 04/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Gareth Jac Thomas-Treharris 18 10/09/2022 Ddogfennol 04/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan

Richard Thomas Baldwin-Y Barri

33 02/07/2023 Ddogfennol 04/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan
Timothy Stephen Lacono- Caerdydd 59 22/11/2022 Ddogfennol 04/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Graeme Hughes

Anne Megan Williams-

Pen-Y-Bont ar Ogwr

86 19/05/2023 Ddogfennol 04/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Graeme Hughes
Sylvia Haddrell- Pen-Y-Bont ar Ogwr 84 11/08/2023 Ddogfennol 04/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Graeme Hughes
Susan Jean Tamplin- Caerdydd 65 19/08/2022 Adolygiad Cyn Gwest 05/03/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Patricia Morgan

David Emrys Clarke-Caerdydd

71 13/12/2021 Ddogfennol 05/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Marion Robert Brownlie- Caerdydd 80 12/11/2023 Ddogfennol 05/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Deborah Anne Burdett- Caerdydd 60 12/07/2022 Ddogfennol 05/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Leanne Rowlands- Y Barri 44 03/12/2022 Ddogfennol 05/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Fay Louise Sproson- Merthyr Tudful 35 04/05/2022 Ddogfennol 05/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Carol Rees-Llanelli 61 05/06/2021 Adolygiad-Cyn Gwest 06/03/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Sarah Jane Richards
Desmond Hambury Jenkins- Aberda'r 80 17/03/2022 Adolygiad Cyn Gwest 06/03/2024-10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Susan Liddle- Tteorchy 80 06/04/2022 Casgliad 07/03/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Sarah Jane Richards
Kordian Jaroslaw Kosmowski- Pontypridd 24 25/05/2022 Ddogfennol 07/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight

Ross Christian-Comins- Pen-Y-Bont ar Ogwr

22 07/01/2023 Ddogfennol 07/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight

Anthony Glenn Gafael-

Aberda'r

45 30/06/2022 Ddogfennol 07/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Neville George Howard- Caerdydd 93 05/03/2022 Ddogfennol 07/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Cerys Newman- Merthyr Tudful 43 28/01/2023 Ddogfennol 07/03/2024 Llys Crwner
Pontypridd
Rachel Knight
Audrey May Williams-Porthcawl 91 05/01/2023 Casgliad 08/03/2024- 10:00 Llys Crwner
Pontypridd
Sarah Jane Richards