Gwrandawiadau cwêst wedi'u rhestru

Cofiwch ei bod hi'n bosibl bod popeth sydd wedi'i restru yn newid.  Mae modd i gwestau gael eu hychwanegu neu'u canslo ar fyr rybudd.  Os ydych chi'n dod i wylio, ac rydych chi eisiau cadarnhau bod y gwêst yn mynd yn ei blaen fel sydd wedi'i rhestru, da o beth fyddai i chi gysylltu â'r swyddfa tua 24-48 awr ymlaen llaw i gadarnhau.

Presennol ar-lein

Rhaid i geisiadau gan y wasg gael eu cyflwyno yn ysgrifenedig iCrwner.Gweinyddu@rctcbc.gov.ukerbyn 4pm y diwrnod cyn y gwrandawiad a rhaid iddo gynnwys enw, Enw'r Cwmni, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost y sawl sy'n dymuno bod yn bresennol.

Enw Dyddiad geniStatws QuestDyddiad yr amserLleoliad ar questCrwner
Cyfrifol
 
Melanie Jayne Griffiths- Treorchy   17/03/2021 Ddogfennol 02/08/2022- 14:00 Llys Crwner Pontypridd Rachel Knight
Rajinder Gill- Caerdydd   29/03/2021 Ddogfennol 03/08/2022- 14:00 Llys Crwner Pontypridd Patricia Morgan
Helen Diana Muir   02/02/2021 Casgliad 09/08/2022- 10:00 Llys Crwner Pontypridd Dr Sarah Jayne Richards