Agor Cwêst

 

Cofiwch ei bod hi'n bosibl bod popeth sydd wedi'i restru yn newid.  Mae modd i gwestau gael eu hychwanegu neu'u canslo ar fyr rybudd.  Os ydych chi'n dod i wylio, ac rydych chi eisiau cadarnhau bod y gwêst yn mynd yn ei blaen fel sydd wedi'i rhestru, da o beth fyddai i chi gysylltu â'r swyddfa tua 24-48 awr ymlaen llaw i gadarnhau. 

Presennol ar-lein

Rhaid i geisiadau gan y wasg gael eu cyflwyno yn ysgrifenedig iCrwner.Gweinyddu@rctcbc.gov.ukerbyn 4pm y diwrnod cyn y gwrandawiad a rhaid iddo gynnwys enw, Enw'r Cwmni, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost y sawl sy'n dymuno bod yn bresennol

Enw: Oedran yr ymadawedigDyddiad MarwLleoliad y farwolaethDyddiad ac Amser Agor y GwêstLleoliad yr AgorYn eistedd
Brenda Barnes 8014/04/2024Merthyr Tudful25/04/2024- 09:30Llys Crwner PontypriddPatricia Morgan
Paulette Williams 6302/08/2023Merthyr Tudful25/04/2024- 09:30Llys Crwner PontypriddPatricia Morgan
Daniel James Furness 4614/04/2024Aberdar25/04/2024Llys Crwner PontypriddPatricia Morgan
Demi Leigh Mabbitt 2512/04/2024Caerdydd25/04/2024Llys Crwner PontypriddPatricia Morgan
Margaret Ann Jones 7515/04/2024Merthyr Tudful25/04/2024Llys Crwner PontypriddPatricia Morgan
Paul Douglas Carr 5707/04/2024Caerdydd25/04/2024Llys Crwner PontypriddPatricia Morgan
Colin Antony Richards 4808/04/2024Caerdydd25/04/2024Llys Crwner PontypriddPatricia Morgan